Kirkegårde og gravsten i Aversi, Tybjerg, Præstø, Danmark


Træ:  

Aversi kirkegård, Aversi, Tybjerg, Præstø, Danmark

 Ikon Beskrivelse Status Beliggenhed Navn (Død/Begravet)
Gravsted på Aversi kirkegård
Gravsted på Aversi kirkegård
 
    ORLA Aage Lidsmoes (d. 27 okt. 1986)
Agnes Ottilie Nielsen (d. 23 okt. 1997)
 
Gravsten på Aversi kirkegård
Gravsten på Aversi kirkegård
Der bor ingen fra familien i Aversi i dag, men den fylder til gengæld godt op på kirkegården. Alle grave er placeret henholdsvis til højre og venstre for kirkedøren. Den sidst tilkomne er min far Lüders, som vi syntes hørte mest til i Aversi. Udløbstiden for kistegrave er 30 år og 10 år for urnegrave, så formelt set kunne mange af gravene sløjfes og stenene fjernes. Dog tror jeg, at nogen har betalt for vedligeholdelse i længere tid end det. Nogle af gravene er ikke udløbet endnu, men når de helt gamle sten endnu står på deres plads tror jeg det skyldes, at personale og menighedsråd lader dem stå for ikke at efterlade for mange ”bare pletter” på kirkegården. Den ældste sten er for Ole og Inger Katrine Pedersen. Ole Pedersen købte gården fra af Gisselfeld Kloster i 1872 for 6.100 Rigsdaler. 
    Inger Cathrine Andersen (d. 27 maj 1914)
Ole Pedersen (d. 26 jul. 1934)
 
Gravsten på Aversi kirkegård
Gravsten på Aversi kirkegård
 
    Arne Lidsmoes (d. 26 mar. 1978)
 
Gravsten på Aversi kirkegård
Gravsten på Aversi kirkegård
 
    Hans Pedersen (d. 3 feb. 1939)
 
Gravsten på Aversi kirkegård
Gravsten på Aversi kirkegård
 
    Jens Otto Pedersen (d. 12 feb. 1952)
 
Gravsten på Aversi kirkegård
Gravsten på Aversi kirkegård
 
    Sofus Ole Pedersen (d. 29 jan. 1954)
 
Tybjerg kirkegård
Tybjerg kirkegård
 
    Rasmus JOHANNES Lidsmoes (d. 24 jun. 1953)
Astrid Nielsen (d. 12 mar. 1998)