Mildt dømmende og hjælpsom som faa

Gert Lidsmoes Farfar, Julekalender 2010 0 Kommentarer

Ole Pedersen 1841-1934

I gemmerne ved oprydningen på Toftegaard fandt vi en brun kuvert med de manende ord: Bedstefars Avis – den må ingen kaste bort – Ane Lisbeth. Ane Lisbeth var Gerts oldemor, og kuverten er ikke blevet kastet bort. Den indeholder avisudklip med omtale af hendes far Ole Pedersens 80 års fødselsdag og hans senere død og begravelse. Fra kuverten gengiver jeg Folketidendes smukke omtale fra Ole Pedersens 80 års fødselsdag i 1921:

En af Egnens kendte og mest afholdte Mænd, Gaardejer Ole Pedersen, Aversi, fylder Torsdag den 22. December 80 Aar, og selv om det er for tidligt at skrive hans Nekrolog, kan han ikke undgaa at komme i Avisen, hvad han har været saa tit, naar han ved Møder og Generalforsamlinger har haft Ordet eller er bleven valgt ind i en Bestyrelse, Komite eller lignende, for i de sidste 50 Aar har der i hans Kreds næppe været nogen Bestyrelse eller Festkomite, som han ikke har været Medlem af, eller noget kommunalt Ombud, han ikke har beklædt. Exempelvis kan nævnes: Medlem af Aversi Sogneraad i 12 Aar, i Skolekommissionen 18 Aar, Snefoged i 45 Aar (1873-1918) og i Bestyrelsen for Aversi Sparekasse fra 1877 til Dato. 1870 overtog han sin Fødegaard og sad i de første Aar vistnok ret smaat i det men han arbejdede sig frem til solid Velstand, og han driver den endnu, d.v.s. nu er det vel nok Sønnerne, der trækker Læsset, men han elsker sin Bedrift, sin Gaard og sine Dyr og er med i det alt. Mildt dømmende og hjælpsom som faa er han afholdt af alle, ligesom hans lyse Syn paa Livet og Mennesker gør ham velset overalt, hvor han færdes, og han sidder sjældent stille, og han foretager jævnlig Rejser fra den ene Kant af Sjælland til den anden, og han oplever altid noget paa sine Rejser, fordi han interesserer sig for alt, har Øjnene med sig og forstaar at skaffe sig Underretning, og som han kan fortælle om, hvad han har set og hørt! Tidligere gik Rejserne langt videre, til Jylland og Sverig. Tilsyneladende usvækket paa Sjæl og Legeme færdes han stadig i Gaard og Mark og paa Gaden med sin uundværlige Pibe, i Samtale med Ung eller Gammel, standser ofte og iagttager dette eller hint, thi han interesserer sig for alt. I Kirken savnes han sjælden nogen  Helligdag, og ved Møder er han en flittig Gæst og tager gerne Ordet, og støttet til sin fortrinlige Hukommelse giver han ofte værdifulde Indlæg i Debatter. Sin »Folketidende« læser han daglig uden Briller trods de 80. Fri for Sorger er han ikke sluppet, 3 Børn har han mistet og for 7 Aar siden sin trofaste Medhjælp, med hvem han ellers samme Dag kunde have holdt Guldbryllup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *