Hvad Orla og Othilia lavede før Toftegaard

Gert Lidsmoes Farfar, Julekalender 2010 0 Kommentarer

Min farfar og farmor boede på to andre ejendomme, inden de flyttede ind som fjerde generation på Toftegaard. Min farmor har i sine erindringer skrevet om, hvordan det var at begynde et nyt liv som nygifte. Jeg synes min farmor skriver godt. Hun er velformuleret og fortæller i et levende og klart sprog. Hun gør sig sine tanker over det skete.

Der gøres honnør for fotografen

Orla og jeg blev gift d. 4 Dec. 1927 og fik en Lejlighed paa 1 Sal i en hvid Ejendom paa Holbækvej i Sorø. Da havde Orla Plads hos en Bryggeriejer Fru Bars. Der blev Aage født. Orla var Landmand og vilde gerne ha noget for sig selv, men foreløbig købte han en Tur fra Holbæk Magarine Fabrik, og kørte rundt og solgte Magarine og andet. Men det var ikke rigtig det, saa bød der sig en Plads hos en ældre Mand paa en Gaard ved Ringsted. Vi flyttede til Skt. Hansgade i Ringsted. Derfra kørte Orla hver Dag (Her blev Ole født), som bestyrer ud til Gaarden. Mine ældre Søskende havdet faaet deres Arv da de blev gift, til at starte med. Men E-Johanne og jeg havde stadig vores til gode. Og Harald var ikke nogen fremmelig Landmand. Det gik saadan lige rundt, men endelig fik jeg min Del – 9.000 Kr. Og vi købte det lille Landbrug i Fensmark ved Stenskoven, hvor vi havde nogle knappe og slidsomme, men dejlige Aar, hvor Agnethe, Lüders og Arne kom til Verden. I 14 Aar gik vi Haand i Haand der, og stræbte efter at faa det godt, for os selv og vore Børn. Vi fik mange gode Venner. Far paatog sig forskelligt Arbejde. De 12 Td. Land gav ikke nok saa Far købte en Mælkerute til Gelsted Mejeri. Købte et stykke Mose og skar Tørv sammen med Slagter Lars Peter Olsen. Kørte Tørv rundt til Folk og Brænde fra Skoven, som vi var Nabo med. Og blev hurtigt kendt for at være en skrap Landmand, saa der blev ogsaa sendt Bud efter ham til forskellige Tillidsposter. Han blev valgt til Formand i Husmandsforeningen. I bestyrelse i Mejeriet. Og jeg passede Børn, og ellers alt i Stald og Mark, naar Far kørte paa Arbejde. Vi havde tit Besøg af Fars Familie, de var jo nærmest ved os. Tit af Farbror Johannes, som kom kørende i Rutebilen op til det høje Hus. Og Farbror Svend, som tjente hos Morbror Sofus i flere Aar, de vilde gerne lidt paa Jagt ved Skoven. Svend kom tidlig, og vi var ikke staaet op, naar han kom ind ved Sengen og præsenterede Byttet. Han skulde jo være hjemme til Malketid. Og Faster Inger Catrine var tit paa Besøg hos os til Højtiderne, hvor der var et Par Dage. Vi havde det rart sammen. Og vi fik gode Venner og Naboer, og Børnene begyndte at gaa i Skole.

Aage og Ole maatte lave forskelligt for Far, og jeg fik da ogsaa snart Hjælp af dem. Naar Far var kørt paa sin Mælketur om Morgenen, saa tog jeg fat med at fodre Køerne og gøre rent i Stalden. Grisene gav Far selv. Ind imellem et Smut ind og se til Børnene. Jeg husker en Morgen Aage var staaet op, og stod paa bare Ben i Nattøjet og pumpede Primusapparatet – nu skulde der Vand over til Kaffen – han kunde lige naa at lægge Hænderne paa en Stol.

Det var bedre da de blev lidt større, jeg husker vi var saa stolte en Gang Far havde høstet et Stykke Byg og vi havde sat det i Hobe, da han kom hjem. Men de havde ogsaa Tid til Leg i den dejlige Skov som vi var Nabo med. Og naar Far og jeg skulde i Marken gik vi altid gennem Skoven helt om til Lars Hansen. Jo, vi havde nogle gode, men slidsomme Aar i det lille Hjem ved Stenskoven, men havde ved Flid og Sparsommelighed faaet rettet op paa det gamle. Men saa syntes Far vi skulde ha lidt mere at arbejde med, og vi købte Gaarden ved Gadekæret i Høsten By. 34 t:d. hvor vi hurtig blev accepteret, kom sammen med alle naboerne, Aksel Christiansens, Aksel Hansen, og Christoffersen men især Jakob Andersens. Drengene og Agnethe gik i Skole i den 2 Klasses Skole ved Hovedvejen, og til Præst i Dalby hos Pastor Majvang, ham var vi glade for, syklede til Herfølge Kirke, det var nærmere end Dalby. Der blev Aage og Ole konfirmeret. Aage kom paa Karenagaarden? og tjene hos Fabrikant Hansen og Ole var Karl herhjemme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.