Mosen hvorefter gården har navn

Gert Lidsmoes Farfar 0 Kommentarer

dscn3025.jpgAdskellige i slægten med efternavnet Lidsmoes kender besværet med altid at skulle stave det, endsige lære andre at sige det, sådan som vi nu selv plejer: Lis’mos med stumt d og stumt e.

Gerts oldefar Frits kom fra Langeland og hed oprindeligt Hansen. Han tog til Sjælland og ændrede sit navn til Lidsmoes. Navnet har ikke desto mindre et reelt historisk og geografisk udgangspunkt. Tager man idag til Langeland, finder man Lismosevej tæt ved Tullebølle. Det er en lille vej, som fører gennem landet ud til vandet. Langs vejen ligger små husmandsbrug og enkelte gårde. Kigger man i stednavnefortegnelsen tor Svendborg Herred, Tullebølle sogn, står der at læse: “Mosen hvorefter gården har navn, ligger på gårdens Østside på skrånende tærræn”. Bogen fortæller også, at navnets første led kommer af det gammeldanske “Lith”, som betyder ii eller skråning.

lismose.jpgSelvom man kan synes, at navnet, som Frits tog til sig, er stavet mærkeligt, har den kringlede stavefacon hold i virkeligheden. Som man kan se, er der historisk belæg for både det stumme d og ombytningen på s og e i sidste stavelse. Gennem tiderne er stednavnet skrevet i officielle papirer, sikkert på baggrund af, hvordan de lokale har udtalt det, indtil det fik sin nutidige form. Her følger de forskellige former gennem tiderne:

1478: Lytzmosæ eller Ledtzmose
1610: Lidtzmuoβe
1631: Leidtsmose
1634: Lidsemose
1664: Lidtzmoeβe
1688: Lismoese eller Lismose
1844: Litzmose eller Lismose

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.